COSTA > What's New > What's New Detail

COSTAL新资讯

WuHan University Meiyuan store open

2016.6.28 WuHan University Meiyuan store 
Address: North Section of Mei Yuan Er Rd., Luojiashan,Wuchang Dist., Mei Yuan Restaurant

Go back

Please select
 • Shanghai
 • Chongqing
 • Chengdu
 • Guangzhou
 • Shenzhen
 • Foshan
 • Wuhan
 • Xian
 • Changsha
 • Wuhu
 • Hefei
 • Nanjing
 • Ningbo
 • Suzhou
 • Hangzhou
 • Wuxi
 • Changzhou
 • Wenzhou
 • Changshu
 • Kunshan
 • Xiamen