COSTA > What's New > What's New Detail

COSTAL新资讯

Shanghai YueXing Global Harbor Mall opened

2013.07.05 Shanghai YueXing Global Harbor Mall opened

Address:B1053-1055, B1, No3300, North ZhongShan Rd ,PuTuo District, Shanghai

Tel: 021-62145972

Go back

Please select
  • Shanghai
  • Chongqing
  • Chengdu
  • Guangzhou
  • Shenzhen
  • Foshan
  • Wuhan
  • Xian
  • Changsha
  • Wuhu
  • Hefei
  • Nanjing
  • Ningbo
  • Suzhou
  • Hangzhou
  • Wuxi
  • Changzhou
  • Wenzhou
  • Changshu
  • Kunshan
  • Xiamen