COSTA > What's New > What's New Detail

COSTAL新资讯

Shanghai Pudong Airport T1 Domestic Departure Store opened

2015.05.08 Shanghai Pudong Airport T1 Domestic Departure Store 

Address: A14 Unit T1 airport for domestic security within, Pudong Airport, yingbin Rd No.6000,Pudong Shanghai 

Tel: 0755-23485180

Go back

Please select
 • Shanghai
 • Chongqing
 • Chengdu
 • Guangzhou
 • Shenzhen
 • Foshan
 • Wuhan
 • Xian
 • Changsha
 • Wuhu
 • Hefei
 • Nanjing
 • Ningbo
 • Suzhou
 • Hangzhou
 • Wuxi
 • Changzhou
 • Wenzhou
 • Changshu
 • Kunshan
 • Xiamen