COSTA > What's New > What's New Detail

COSTAL新资讯

Xi'an Saigao International opened

2014.1.5 Xi'an Saigao International opened

Address : Room 1-02 , B1 , Saigao Shopping Mall , The Intersection of South of 5th Fengcheng Rd & West of Weiyang Rd , High Technology Park , Xi'an

Tel : 029-89607677

Go back

Please select
 • Shanghai
 • Chongqing
 • Chengdu
 • Guangzhou
 • Shenzhen
 • Foshan
 • Wuhan
 • Xian
 • Changsha
 • Wuhu
 • Hefei
 • Nanjing
 • Ningbo
 • Suzhou
 • Hangzhou
 • Wuxi
 • Changzhou
 • Wenzhou
 • Changshu
 • Kunshan
 • Xiamen