COSTA > What's New > What's New Detail

COSTAL新资讯

Shanghai Bailian Onecity opened

2013.07.11 Shanghai Bailian Onecity opened

Address: sm-2/sm-3, No. 8 Songhu Rd, Yangpu District, Shanghai

Tel: 021-55233015

Go back

Please select
 • Shanghai
 • Chongqing
 • Chengdu
 • Guangzhou
 • Shenzhen
 • Foshan
 • Wuhan
 • Xian
 • Changsha
 • Wuhu
 • Hefei
 • Nanjing
 • Ningbo
 • Suzhou
 • Hangzhou
 • Wuxi
 • Changzhou
 • Wenzhou
 • Changshu
 • Kunshan
 • Xiamen