COSTA > What's New > What's New Detail

COSTAL新资讯

SH Zhangjiang Pudong Software Park No.2 opened

2014.2.27 SH Zhangjiang Pudong Software Park No.2 opened

Address : Room 105-1 , No.14 Building , Guoshoujing Park Of Shanghai Pudong New Area Technology Park , No.498 Guoshoujing Rd , Zhangjiang High Technology Park , Shanghai .

Tel : 021-5135 5819

Go back

Please select
 • Shanghai
 • Chongqing
 • Chengdu
 • Guangzhou
 • Shenzhen
 • Foshan
 • Wuhan
 • Xian
 • Changsha
 • Wuhu
 • Hefei
 • Nanjing
 • Ningbo
 • Suzhou
 • Hangzhou
 • Wuxi
 • Changzhou
 • Wenzhou
 • Changshu
 • Kunshan
 • Xiamen