COSTA > What's New > What's New Detail

COSTAL新资讯

WH Capita Malls Wu Sheng Plaza Store Opened

2016.1.25   WH Capita Malls Wu Sheng Plaza Store Opened 

Address: b1-01d WH Capitaland Plaza , Wusheng Road, Wuhan

Go back

Please select
 • Shanghai
 • Chongqing
 • Chengdu
 • Guangzhou
 • Shenzhen
 • Foshan
 • Wuhan
 • Xian
 • Changsha
 • Wuhu
 • Hefei
 • Nanjing
 • Ningbo
 • Suzhou
 • Hangzhou
 • Wuxi
 • Changzhou
 • Wenzhou
 • Changshu
 • Kunshan
 • Xiamen